Hoppa till innehållet

Om BIS

Unik modell som ger framgång

BIS arbetsmodell bygger på individens egen drivkraft och förmåga. Varje människa har någon kompetens eller egenskaper som är värdefulla för samhället och det tas tillvara på. Vårt mål är att stötta individen till egen försörjning. Vägen till egen försörjning kan se olika ut beroende av vilka förutsättningar som finns. På BIS finns språkträning, samhällskunskap, datakunskap, stöd till att hitta rätt i samhället, möjlighet att träffa andra och utbyta erfarenhet.

Vad är resultatet första året?

BIS har funnits sedan september 2018 och har hittills kunnat visa på flera positiva effekter som ökad sysselsättningsgrad, hopp och ökad självkänsla hos nyanlända och andra som befinner sig i ensamhet, utanförskap.

Det första året har handlat om att få till samarbeten, samla verksamheter och kompetens i samma lokaler. Få till en mötesplats. Receptionen har en mottagnings- och informationsfunktion. Där berättar vi vilka aktiviteter som finns att delta i som kan stötta de sökande att skapa egen försörjning. Mycket handlar om att bistå med rådgivning för att hitta rätt i samhället ex. att skriva CV, fylla i blanketter och inte minst hitta arbete.

Dessutom har ­BIS bidragit till minskat stuprörs­tänk hos samarbetsorganisationer, minskad risk för permanent utanförskap, social oro och kriminalitet.

Mentorskap ger resultat

Under året har 10 asylsökande elever vid Vuxenskolans svenskautbildning valts ut. De har sedan djupintervjuats av Bodenbo om deras kompetens, yrkeserfarenhet och framtidsmål. Det har gjorts i syfte att hjälpa och stötta personerna till egen sysselsättning och försörjning. Det har resulterat i att 5 personer har fått arbete, 4 personer studerar och 1 har flyttat. Att stötta och bidra med information om kontaktvägar, nätverk redan innan personen fått uppehållstillstånd sparar enorma pengar för samhället och inte minst Boden.

Vad är nästa steg för projektet?

BIS nästa steg är att skala upp verksamheten och utveckla den till någonting långsiktigt och hållbart. Genom Portalen i Norrköping vet man att tiden för att komma ut i arbete minskar. Därför behövs pengar för att säkra framtiden.

BIS har tagit fram ett verktyg för att kunna registrera deltagarna. Nästa steg är att börja använda verktyget för att skapa en kompetensdatabas samt för att få en mätbarhet i projektet. Samtidigt ska vi bygga upp ett mentorprogram. När dessa delar är på plats kan BIS börja jobba fullt ut.

By Formsmedjan. Powered by Yago