Hoppa till innehållet

BIS Bakgrund

Jobba proaktivt

Bodenbo som allmännyttigt bostadsbolag tar ett stort socialt ansvar för de mest utsatta människorna i vårt samhälle. Det finns därför socioekonomiskt utsatta bostadsområden och områden med segregation där arbetslöshet och utanförskap är stort i vårt fastighetsbestånd. Innan problemen i Boden blivit för stora ville Bodenbo hitta en modell att stävja dessa problem. Ett av de områdena med störst problem i Boden är Sveafältet där BIS lokal finns.

Portalen Norrköping som modell

Berth Lundqvist fastighetschef på Bodenbo började därför att söka efter olika framgångsrika modeller för att motverka utanförskap och främja sysselsättning. Han hittade Portalen. Portalen är Hyresbostäder, Norrköpings allmännyttiga bostadsbolags integrationsprojekt som startade 2011 med samma mål som Bodenbos – att få ut människor i sysselsättning. Något de lyckats väldigt väl med.

Bodenbo samlade ihop olika aktörer med liknande målsättning för att höra om man kunde samarbeta. Många kom och tyckte att samverkan var något de efterfrågat och en god idé. De som slutligen blev kvar var Svenska kyrkan, Studieförbundet vuxenskolan och Bodens kommun som startade Boden integration och samverkan 2018.  Olika aktörer med olika ägare och olika grunduppdrag som nu tillsammans arbetar för individens kraft att skapa sin egen sysselsättning.

By Formsmedjan. Powered by Yago