Hoppa till innehållet

Boden integration och samverkan

Boden integration och samverkan är en satsning som syftar till att få ut fler människor i egen försörjning och riktar sig både till asylsökande och till andra, nya eller gamla medborgare. Verksamheten bedrivs i Boden på Sveafältet. 

Utgångspunkten är att jobba utifrån ett möjlighetsperspektiv med att ta tillvara på varje människas unika egenskaper, kompetenser och förmågor, att stötta personen till att skapa egen försörjning utifrån individens egen drivkraft. Projektet vill skapa förutsättningar för bättre samverkan och integration i Boden. Målet är att skapa en fungerande kedja från utanförskap till innanförskap för såväl asylsökande som för andra, nya eller gamla medborgare.

När alla aktörer jobbar tillsammans och minskar stuprörstänket, ökar nyttan mångfalt. Tillsammans är vi starkare!

Samverkansparter i projektet är Bodenbo, Svenska Kyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan och Bodens kommun.

Kontakt

Adress: Soldatgatan 16, 961 76 Boden 
E-post: bisreception@yahoo.com

Therese Hedlund, Områdesutvecklare Bodenbo, therese.hedlund@bodenbo.se, 070-3118696

Unik modell som ger framgång

BIS arbetsmodell bygger på individens egen drivkraft och förmåga. Varje människa har någon kompetens eller egenskaper som är värdefulla för samhället och det tas tillvara på. Vårt mål är att stötta individen till egen försörjning.

Läs mer om vår modell

Jobba proaktivt

Bodenbo som allmännyttigt bostadsbolag tar ett stort socialt ansvar för de mest utsatta människorna i vårt samhälle. Det finns därför socioekonomiskt utsatta bostadsområden och områden med segregation där arbetslöshet och utanförskap är stort i vårt fastighetsbestånd.

Läs mer

Hitta hit

Hitta oss på Soldatgatan 16, 961 76 i Boden, eller klicka här för att se kartan.
E-post: bisreception@yahoo.com
Web: allmannyttan.se/innovationslabb - Innovationslabbet i Boden
bodenbo.se/boprojekt/boden-integration-och-samverkan/
Facebook: BIS Boden Integration & Samverkan

By Formsmedjan. Powered by Yago